Jana Voborská Neudeckerová

O Janě

Vzdělání

2006 – 2013 Lékařská fakulta Karlova univerzita, všeobecné lékařství

Pracovní zkušenosti

2013 – 2018 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, od začátku svého působení se věnuji pod vedením profesora Kužela hysteroskopickým výkonům včetně TCRM, remodelací děložní dutiny při intrauterinních synechiích a ablací endometria, v rámci kliniky jsem prošla školením na všech odděleních včetně centra asistované reprodukce

2018 Domažlická nemocnice, a.s., gynekologicko-porodnické oddělení

2016 – 2018 privátní ambulantní gynekolog klinika Caremedico

2014 až dosud privátní gynekologická ambulance Profi Gyn

5/2018 certifikát o splnění  gynekologickoporodnického kmene

Kurzy

2013 Basic laparoskopy course, Aesculab academy Nowy Tómysl

2014 Aktivní účast na laparoskopickém kongresu v Kurdějově, přednáška o hladkosvalových tumorech s nejistým maligním potenciálem

2016 Základy panoramatické hysteroskopie, 2016 Grada,prof. Kužel a kol.,  spoluautor

2017 Ultrazvukový kurz Centrum fetální medicíny – prof. Calda – prenatální screening

2017 Umění fyzioterapie – článek na téma: Pánevní dno ženy

Aktivní účast na odborných vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty.