Proč je železo tak důležité

Proč je železo tak důležité a co způsobuje jeho nedostatek?

Železo je pro naše tělo zcela nepostradatelný prvek sehrávající významnou roli v řadě fyziologických dějů. Je nezbytné pro přenos kyslíku v krvi a významně ovlivňuje růst a dělení buněk. Nedostatek železa je nejčastěji spojován s typicky sníženou tělesnou výkonností, únavou, dušností a bledostí kůže a sliznic. Promítá se však i do nižší aktivity některých enzymů, zhoršené činnosti sliznic, svaloviny a nervového systému.

Proč železo doplňovat

Právě hůře fungující, na železu závislé enzymy, vedou ke snížení buněčné imunity, poruchám sliznic), bolestem hlavy, nechutenství, únavě, poruchám koncentrace či spánku. Je tedy velmi důležité ať už vhodnou stravou nebo preparáty se železem důsledně hladinu železa doplňovat. Vyšší poptávka po železe je pravidlem zejména u těhotných žen (zejm. II. a III. trimestr) a u šestinedělek i během kojení. Potřeba železa je přirozeně zvýšená rovněž u dětí, zejména v obdobích rychlého růstu (předškolní věk, puberta, nástup menses). Více železa potřebujeme také u jakýchkoliv stavů spojených s nadměrnou a/nebo opakovanou krevní ztrátou, u chorob postihujících trávicí trakt a samozřejmě při nedostatečném zastoupení železa v přijímané stravě.