Sportovci

U sportovců je často zjišťován deficit v důsledku zvýšeného objemu kyslíku a zvýšené tvorbě hemoglobinu. Zvýšený výskyt deficitních osob byl zjištěn především mezi vytrvalostními sportovkyněmi. U vytrvalostních sportovců dochází ke zvýšeným ztrátám železa v důsledku mikro-krvácení do trávicího traktu. Navíc je dávno známo, že při vysokém fyzickém zatížení dochází v cévách k poškození erytrocytů (intravaskulární hemolýza), tzn, že životnost erytrocytů je u dobře trénovaných vytrvalostních sportovců je kratší než u netrénovaných osob. Příčina hemolýzy není dosud spolehlivě vysvětlena (mechanické vlivy, zvýšený oxidační stres). Toto vše může mít vliv na vznik nedostatku železa, což může mít vliv na výkonnost a imunitu. Z těchto důvodů je suplementace u sportovců žádoucí.

Pokračovat ve čtení...

Globifer Forte - sportovní únava může být způsobena nedostatkem železa